Bijenkorven voor Opinel

Naam: Parriaud

Voornaam: Dominique

Stad: Villefranche-sur-Saône

Land: Frankrijk

Beroep: Operationeel directeur van Pollinium

Kunt u ons Pollinium in enkele woorden voorstellen?

Pollinium begeleidt bedrijven in hun milieuvriendelijke aanpak via een originele en symbolische actie: de plaatsing en het in stand houden van bijenkorven op hun bedrijfsterrein.

Wat zijn de concepten en de principes van uw organisatie?

Ons concept berust op de plaatsing en het onderhoud van de bijenkorven voor bedrijven. Deze eenvoudige actie, maar sterk in termen van milieu-invloed, stelt ons vervolgens in staat om het imago van het bedrijf te verbeteren, zowel bij de teams ervan als bij de externe partners. Dit veroorzaakt ook een algemene bewustwording van de noodzaak om ons milieu te beschermen.

Welke diensten biedt u aan?

Dat zijn er meerdere. We plaatsen en verzorgen de bijenkorven en de zwermen het hele jaar door. We leveren potten honing met gepersonaliseerde etiketten voor elk van onze klanten. Er worden hen ook communicatiemiddelen ter beschikking gesteld: de bijenkorf geschilderd in de kleuren van de onderneming, een ludieke stemronde om de etiketten van de potten honing te kiezen en een kleine driemaandelijkse krant met de naam "Le Butineur" (de honingverzamelaar). We kunnen ook verschillende workshops en lezingen geven over de thema's het leven van de bij, de rol ervan in het behoud van de biodiversiteit, over de bijenteelt in het algemeen…

Waar is het idee vandaan gekomen om bijenkorven te plaatsen bij de bedrijven zelf?

Ik had zin om een concrete actie voor duurzame ontwikkeling in het bedrijf uit te rollen en zo veel mogelijk mensen te betrekken bij het behoud van het milieu. Mijn passie voor de bijenwereld et de sterke weerklank ervan in onze menselijke gemeenschappen hebben de rest gedaan.

Sinds hoelang werkt u met Opinel?

Onze samenwerking is begonnen in de lente van 2016 en op dit moment hebben we 4 bijenkorven geplaatst.

In welke zin kan het plaatsen van een bijenkorf bijdragen aan de bewustwording en aan de biodiversiteit?

Het plaatsen van een bijenkorf bij een bedrijf wekt altijd verrassing op. Het is een bijzondere investering. Deze verrassing brengt elk individu ertoe om na te denken over het waarom van deze aanpak en om bewust te worden, als hij dit nog niet was, van het belang om ons milieu te behouden, en dit zowel op collectieve wijze als individueel. Het plaatsen van bijenkorven bij bedrijven zet deze bewustwording in gang.

In welke zin kan het plaatsen van een bijenkorf bij zijn bedrijfslocaties een meerwaarde voor Opinel zijn?

Behalve de antwoorden die al zijn gegeven op de vorige vraag, is de aanwezigheid van een bijenkorf op het bedrijfsterrein van Opinel een overbrenger van de verbondenheid van teams (het idee om de biodiversiteit en de wereld van morgen te behouden wordt unaniem gedeeld) en van trots van het personeel: deze actie is zinnig en draagt dus bij aan de motivatie van de teams. De bedrijven die zo'n sterke betrokkenheid hebben zijn zeldzaam.  Opinel is dus op dit gebied een voorloper, een voorbeeld om te volgen.

Wat denkt u van Opinel in het algemeen?

Opinel is een parel in de industrie van de Savoie. Hun kleine mes is in de hele wereld bekend en het is geen toeval dat hiervan elk jaar meer dan 4 miljoen exemplaren worden verkocht! Ik ben er trouwens zeker van dat alle bijenhouders er één in hun zak hebben... Werken met zo'n beroemd bedrijf is een eer voor ons.

Fotocredits: Thierry Vallier, Boris Smokrovic, Aaron Burden, Calum Lewis, Annie Spratt