Levenslang garantie

De artikelen van OPINEL hebben een levenslange garantie op fabricagefouten en worden vervangen op aanvraag van de koper.

Schade veroorzaakt door normaal gebruik en slijtage, onjuist gebruik, wijziging of demontage van het artikel worden niet gedekt door de garantie van OPINEL. 

Met de vermelding 'levenslang' wordt de lengte van het leven bedoeld van de fysieke persoon die het betreffende artikel van OPINEL heeft gekocht bij OPINEL of bij een geautoriseerde wederverkoper, hierna 'Koper' genoemd.

 

De uitvoering van de levenslange garantie wordt in de volgende paragraaf beschreven. 

Wettelijke garanties

Op grond van richtlijn 99/44/CE van het Europese Parlement en de Raad van 25 mei 1999 op bepaalde aspecten van de verkoop en de garanties van verbruiksgoederen, heeft de Koper wettelijke rechten zoals de garantie van conformiteit en de garantie op verborgen verbreken, waarvan de rechtsgeldigheid niet wordt aangetast door de geldende garantie.In het bijzonder blijft de verkoper in het Franse recht gehouden aan de wettelijke garantie van conformiteit die wordt aangehaald in artikelen L. 217-4 tot L. 217-12 van de Consumentenwet en de garantie op defecten van het verkochte artikel, onder de voorwaarden zoals beschreven in artikelen 1641 tot 1648 en 2232 van het burgerlijk wetboek waarvan hieronder fragmenten staan.

Artikel L217-4 van de Consumentenwet: "De verkoper levert goederen die in overeenstemming zijn met het verkoopcontract en is verantwoordelijk voor het oplossen van elke vorm van niet-overeenstemming die bestaat bij levering.De verkoper is ook verantwoordelijk voor elke vorm van niet-overeenstemming veroorzaakt door de verpakking of door instructies betreffende de montage of installatie als de verkoper hier verantwoordelijk is volgens de bepalingen in het verkoopcontract of als het onder zijn verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden."

Artikel L217-5 van de Consumentenwet: "Het verbruiksgoed is conform het verkoopcontract:
1. Als het geschikt is voor het gebruik dat normaal verwacht kan worden van een vergelijkbaar goed en, in voorkomend geval:
- als het verbruiksgoed overeenkomt met de beschrijving die door de verkoper gegeven is en de kwaliteiten bezit die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een voorbeeld of model;
- als het verbruiksgoed de kwaliteiten heeft die een koper redelijkerwijze kan verwachten op basis van de openbare verklaringen van de verkoper, de fabrikant of diens vertegenwoordiger, met name in reclame of op het etiket.
2. Of als het goed over de kenmerken beschikt die in onderling overleg werden vastgesteld door de partijen of eigen zijn aan een bepaald gebruik dat de koper wenst, uitgelegd aan en begrepen door de verkoper."

Artikel L217-12 van de Consumentenwet: "De rechtsvordering als gevolg van gebrek aan overeenstemming vervalt twee jaar na levering van de goederen."

Artikel L217-16 van de Consumentenwet: "Wanneer tijdens de commerciële garantieperiode die aan de koper is gegeven bij het aankopen of bij de reparatie van een roerend goed, de koper aan de verkoper om een reparatie vraagt die onder de garantie valt, wordt elke periode van ten minste zeven dagen dat het artikel in reparatie is, toegevoegd aan de resterende garantieperiode. Deze periode loopt vanaf het moment dat de koper om interventie verzoekt of vanaf het beschikbaar stellen van het betreffende goed voor reparatie indien deze terbeschikkingstelling na het verzoek om interventie is."

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: "De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht."

Artikel 1648 alinea 1 van het Burgerlijk Wetboek: "De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar te tellen na de ontdekking van het gebrek."

Naam en adres van de garantiegever: OPINEL SAS, Société par Actions Simplifiée met een maatschappelijk kapitaal van 453.438 euro, geregistreerd bij het Registre du Commerce et des Sociétés van Chambéry onder het nummer 745 821 025. 

 

Klantenservice

Voor elke vraag aan de klantenservice inzake onze garantie kunt u contact opnemen met uw verkooppunt
Indien dit niet mogelijk is, kunt u ons formulier invullen. 

Wanneer het formulier is opgestuurd, neemt onze klantenservice binnen twee weken contact met uw op.
U kunt gevraagd worden om aanvullende informatie.In bepaalde gevallen moet het artikel worden opgestuurd aan OPINEL voor een diepgaandere analyse.

 

Onderhoudsservice voor de lemmeten.

OPINEL biedt u een service aan voor het onderhoud en de reparatie van lemmeten, die wordt uitgevoerd door onze technische mensen in onze werkplaatsen.
U kunt uw mes opsturen naar OPINEL - SAV - 508 Bd Henry Bordeaux 73000 Chambéry, met een indicatie van de gekozen service en uw betaling per cheque.

Slijpservice

Het lemmet is weinig gebruikt, de handeling bestaat uit het opnieuw slijpen van de snijkant van het lemmet op een hoogte van ongeveer 1 mm. 
De kosten bedragen € 8 (inclusief portokosten voor het retourzenden)*
Termijn: 3 weken na ontvangst van het mes

*Collectie Intempora Collectie Les Forgés 1890: de slijpservice is inbegrepen (met uitzondering van de portokosten voor het toesturen) voor de messen uit de Intempora- en de Les Forgés 1890-collecties (behalve het broodmes). 

Expertservice

Het lemmet is zeer veel gebruikt, de handeling bestaat uit het opnieuw slijpen van de snijkant van het lemmet op een hoogte van ongeveer 1 mm.
De kosten bedragen € 20 (inclusief portokosten voor het retourzenden)
Termijn: 3 weken na ontvangst van het mes

 

Reparatieservice (zakmes)

Wij bieden deze service aan om uw mes een tweede leven te geven door defecte componenten te vervangen.
Stuur via ons formulier een foto op van het product om de mogelijkheden te beoordelen. U ontvangt de bevestiging binnen een week. 
Na bevestiging van ons kunt u het mes opsturen naar OPINEL - SAV - 508 Bd Henry Bordeaux 73000 Chambéry, met een indicatie van de gekozen service en uw betaling per cheque.

Het mes wordt u met aangetekende post teruggestuurd.
De kosten van reparatie (inclusief portokosten voor het retourzenden)
Lemmet < 9 cm: € 8
Lemmet < 13 cm: € 10
Lemmet > 15 cm: € 20
Termijn: 3 weken na ontvangst van het mes