ALGEMENE ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE SHOP www.opinel.com

 

Artikel 1 • Doel en aanvaarding van de AV

Het bedrijf COUTELLERIE DE SAVOIE dat zaken doet onder de handelsnaam MUSEE OPINEL (hierna "MUSEE OPINEL") verkoopt vouw- en vaste messen voor buitenactiviteiten, doe-het-zelf, tuinieren, keuken, tafel, enz... en andere accessoires van het merk "OPINEL" (hierna het "Product" of de "Producten").

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van Producten door het OPINEL MUSEUM op de website www.opinel.com (hierna de "Website") aan elke meerderjarige natuurlijke persoon die de Producten voor gebruik anders dan voor zijn professionele activiteit aanschaft, voor levering in Metropolitaans Frankrijk en in het buitenland (hierna de "Klant").

Wanneer de Klant op het pictogram «Volgende stap» klikt en het vakje «Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en ga ermee akkoord» heeft aangevinkt om zijn bestelling voor de producten te bevestigen die hij heeft geselecteerd, erkent hij deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

De Klant wordt dus verzocht de onderstaande bepalingen aandachtig te lezen.

De Klant mag geen van de op de Website gepresenteerde Producten kopen zonder deze Algemene Verkoopvoorwaarden, vooraf, te hebben aanvaard.

Het raadplegen van de Website www.opinel.com door de Klant is ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden die beschikbaar zijn op de Website die de Klant verklaart te hebben gelezen zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

Het OPINEL MUSEUM behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie op de Website te publiceren.

De Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn degene die van kracht zijn op de Website op de datum dat de Klant de bestelling plaatst.

Voor de toepassing van deze voorwaarden is overeengekomen dat de Klant en het OPINEL MUSEUM gezamenlijk de "Partijen" worden genoemd en individueel de "Partij" worden genoemd.

 

Artikel 2 • Producten

2.1 Essentiële kenmerken en presentatie

Het OPINEL MUSEUM informeert de klant over de essentiële kenmerken van de te koop aangeboden Producten, met name met betrekking tot:

 • het merk en het model,
 • de Productreferenties,
 • de prijs,
 • de garantie,
 • de technische kenmerken;
 • de toepassingen,
 • enz...

Het OPINEL MUSEUM nodigt de Klant uit kennis te nemen van deze kenmerken. Het MUSEE OPINEL kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van wijziging van de kenmerken van de Producten door de leverancier(s).

Het OPINEL Museum kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van variaties in tint of ader van de handgreep tussen de foto's of illustraties van de Producten die op de website worden gepresenteerd en het (de) ontvangen Product(en), met dien verstande dat elke handgreep van natuurlijk materiaal (hout, hoorn) uniek is.

Het MUSEUM OPINEL verbindt zich ertoe Producten te leveren die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van personen in overeenstemming met nationale en Europese voorschriften.

 

2.2 Beschikbaarheid

Het OPINEL MUSEUM verbindt zich ertoe om online bestellingen te honoreren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De beschikbare Producten zijn die die op de Website verschijnen op de dag dat deze wordt geraadpleegd door de klant, tenzij anders aangegeven.

Het OPINEL MUSEUM behoudt zich te allen tijde het recht voor om de commercialisatie van een Product te beëindigen, zonder reeds geplaatste bestellingen voor het genoemde Product in gevaar te brengen.

Bij gebrek aan beschikbaarheid verbindt het OPINEL MUSEUM zich ertoe de Klant zo snel mogelijk hiervan per e-mail op de hoogte te brengen.

De Klant kan dan zijn bestelling annuleren of wijzigen. Een vervangend product kan hem worden toegestuurd met zijn toestemming.

In geval van annulering wordt de Klant binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het restitutieverzoek terugbetaald als de betaling reeds is gedaan.

 

Artikel 3 • Prijs

Prijzen zijn vermeld in euro inclusief alle belastingen, exclusief transportkosten en douanerechten of andere rechten en/of belastingen met betrekking tot de invoer van de Producten in het land van de Klant waar, indien van toepassing, deze zelf voor zal zorgen.

Er wordt gespecificeerd dat de belasting over de toegevoegde waarde de Franse btw is tegen het normale tarief dat van kracht is op de dag van de validatie van de bestelling.

Als het btw-tarief wordt gewijzigd, kunnen deze wijzigingen worden weerspiegeld in de prijs van de Producten.

Verwerkings-, leverings- en verpakkingskosten - behalve bij speciale vermelding in het kader van promotieactiviteiten - worden daar bovenop gefactureerd. Ze worden aangegeven op het overzicht van de bestelling vóór de validatie hiervan.

Het OPINEL MUSEUM behoudt zich het recht voor om de op de Website aangegeven tarieven op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De Producten worden gefactureerd op basis van de op het moment van validatie van de bestelling door de klant geldende tarieven.

 

Artikel 4 • Klantaccount

Bestellingen worden online gedaan, rechtstreeks op de Website.

Tijdens de eerste bestelling heeft de Klant de mogelijkheid om een klantaccount aan te maken: een gebruikersnaam en een wachtwoord dienen vervolgens door de klant te worden ingevoerd.

Bij verlies van het wachtwoord voert de klant zijn e-mailadres in het overeenkomstige veld in en stuurt het systeem dit automatisch terug naar zijn e-mailadres.

De informatie die door de Klant wordt doorgegeven bij het aanmaken van de klantaccount, zorgen voor een verbintenis. In geval van fouten, met name in de bewoordingen van de gegevens van de geadresseerde, kan MUSEE OPINEL niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid om de Producten te leveren.

 

Artikel 5 • Bestellen

De Klant plaatst zijn bestelling vanuit de Producten die op de Website worden gepresenteerd en kiest het aantal Producten. Elke bestelling houdt de aanvaarding in van de prijs die overeenkomt met het (de) bestelde product(en).

Hij geeft ook het bezorgadres aan, kiest de bezorgmethode evenals de betaalmethode.

Nadat de bestelling is ingevuld, heeft de klant de mogelijkheid om de bestelde producten, het aantal en de totale prijs van zijn bestelling in een overzicht te controleren. Hij kan, indien hij dat wenst, de bestelling wijzigen of annuleren.

Hij valideert zijn bestelling door op de knop "Doorgaan naar betaling" te klikken en verklaart vervolgens deze te aanvaarden, evenals de volledige huidige Algemene Verkoopvoorwaarden, zonder voorbehoud.

Ten slotte gaat de Klant over tot betaling. Hij kan zijn bestelformulier afdrukken vanuit zijn klantenaccount.

Bij registratie van de bestelling en uiterlijk op het moment van levering van het Product, wordt een ontvangstbevestiging daarvan verzonden naar het e-mailadres dat hij heeft doorgegeven.

Deze ontvangstbevestiging vermeldt:

 • het bestelnummer
 • de essentiële kenmerken van het Product,
 • de hoeveelheid Producten,
 • het gefactureerde bedrag, inclusief transportkosten,
 • de betaalbevestiging
 • de voorwaarden en het afleveradres van de bestelling,
 • de gegevens van het OPINEL MUSEUM,
 • informatie met betrekking tot service na verkoop en commerciële garanties, indien van toepassing,
 • een herinnering aan wettelijke garanties betreffende conformiteit en verborgen gebreken;
 • informatie over de voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht door de klant.

Deze ontvangstbevestiging valideert de transactie. De Klant stemt ermee in dat de geautomatiseerde registratiesystemen van de bestelling gelden als het bewijs van aankoop en de datum daarvan.

Het OPINEL MUSEUM behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant te weigeren of te annuleren in geval van:

 • een bestaand geschil met betrekking tot het niet-betalen van een eerdere bestelling met de Klant;
 • abnormale bestellingen met betrekking tot de bestelde hoeveelheden,
 • gepersonaliseerde artikelen bestellen die ongeoorloofd lijken of schadelijk voor de ethiek en het imago. Berichten of afbeeldingen van pornografische, politieke, gewelddadige, racistische, xenofobe, discriminerende, lasterlijke of vernederende aard of die aanzetten tot illegale praktijken mogen niet op onze producten worden gegraveerd.

 

Artikel 6 • Betaling en eigendomsvoorbehoud

De volledige betaling gebeurt rechtstreeks op de Website, tijdens het bestellen, in euro's.

De betaalde bedragen kunnen op geen enkel moment als aanbetalingen of termijnen worden beschouwd.  

Betaling geschiedt via PayPal, creditcard of bankoverschrijving, geaccepteerde kaarten zijn: CB, Visa, Mastercard, Maestro, Visa Electron, E-CARTEBLEUE.

De transactie wordt onmiddellijk in rekening gebracht op de creditcard van de Klant na verificatie van de gegevens van de Klant, na ontvangst van de incassomachtiging van het bedrijf dat de creditcard die door de Klant is gebruikt heeft uitgegeven.

Conform artikel L.132-2 van het Monetair en Financieel Wetboek is de betalingsverplichting die wordt gegeven door middel van een betaalkaart onherroepelijk. Door de informatie met betrekking tot zijn creditcard te verstrekken, machtigt de Klant het OPINEL MUSEUM om zijn creditcard te debiteren van het bedrag dat overeenkomt met de prijs van de Producten waaraan de bezorgkosten zijn toegevoegd, inclusief belastingen.

Voor dit doel bevestigt de Klant dat hij de houder is van de creditcard die moet worden gedebiteerd, dat de naam die op de creditcard staat, feitelijk de zijne is en dat hij de nodige autorisaties heeft om de betaling indien nodig uit te voeren. De Klant geeft de zestien cijfers en de vervaldatum van zijn creditcard door evenals, indien van toepassing, de nummers van het visuele cryptogram.

In geval van frauduleus gebruik van zijn creditcard op de Website, wordt de Klant verzocht contact op te nemen met het OPINEL MUSEUM op het volgende nummer: 04 58 25 01 16 van maandag tot zaterdag van 09.00 tot 18.30 uur per post op het volgende adres: e-boutique@opinel.com

In het geval van betaling van de bestelling met Paypal, voert de Klant een die over een PayPal account beschikt zijn aan het Paypal-account gekoppelde e-mailadres en zijn PayPal wachtwoord in. PayPal codeert alle informatie die de Klant heeft doorgegeven bij het aanmaken van een account, geen andere informatie dan het e-mailadres van de Klant is aan het OPINEL MUSEUM doorgegeven. Financiële en persoonlijke informatie wordt automatisch gecodeerd bij het versturen van gevoelige informatie naar de PAYPAL servers.

In het geval dat de debitering van de door de klant verschuldigde bedragen onmogelijk zou zijn, zou de online verkoop onmiddellijk van rechtswege automatisch worden ontbonden en zou de bestelling worden geannuleerd.

Voor elke bestelling wordt een gedetailleerde factuur per e-mail naar de Klant gestuurd. De factuur blijft ook beschikbaar in het klantenaccount.

De Producten blijven eigendom van het OPINEL MUSEUM tot ontvangst van alle bedragen die de Klant op grond van de Bestelling verschuldigd is, inclusief toeslagen en belastingen.

 

Artikel 7 • Beveiliging van de betalingen

Transacties die op de website worden uitgevoerd, zijn veilig voor alle aangeboden betaalmethoden. Alle informatie die wordt uitgewisseld om de betaling te verwerken, is gecodeerd.

Deze gegevens kunnen niet door derden worden gedetecteerd, onderschept of gebruikt. De financiële gegevens van de Klant passeren op geen enkel moment het computersysteem van MUSEE OPINEL.

 

Artikel 8 • Bezorging

De Producten worden bezorgd op het afleveradres dat door de Klant tijdens het bestelproces is opgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de volledigheid en conformiteit van de informatie die hij aan het OPINEL MUSEUM verstrekt te verifiëren, waarbij deze laatste op geen enkele manier verantwoordelijk is voor invoerfouten en gevolgen in termen van vertraging of bezorgingsfouten. In dit verband vallen alle kosten voor het retourneren van de Producten volledig onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

Elke bestellingen, exclusief gegraveerd mes, worden binnen maximaal 48 uur (werkdagen) verzonden. Voor bestellingen met maatwerk is de levertijd maximaal 72 uur (werkdagen). Ter indicatie, eenmaal overgenomen door de postdiensten, wordt de routing uitgevoerd volgens de volgende deadlines:

 • voor Frankrijk: D+1 tot D+4 afhankelijk van de leveringsmethode;
 • voor Europa: D+1 tot D+5 afhankelijk van de leveringsmethode;
 • voor de rest van de wereld: van D+2 tot D+9, afhankelijk van de bestemming.

De aangegeven leveringstermijnen zijn werkdagen, exclusief zaterdag, zondag en feestdagen, en komen overeen met de gebruikelijke gemiddelde termijnen inclusief verwerkingstijden, voorbereiding en routing van de bestelling. Ze lopen vanaf de datum van bevestiging van de bestelling door het OPINEL MUSEUM.

In geval van overschrijding van de leveringsdatum heeft de klant de mogelijkheid om het verkoopcontract te ontbinden door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar het volgende adres: COUTELLERIE DE SAVOIE, 174 rue de l’Artisan, 73300 Villargondran, FRANCE indien, na het OPINEL MUSEUM te hebben opgedragen de levering binnen een redelijke aanvullende termijn te leveren, deze dit niet binnen deze termijn heeft uitgevoerd.

Het contract wordt, indien van toepassing, als verbroken beschouwd bij ontvangst van de brief door het OPINEL MUSEUM, tenzij deze in de levering inmiddels heeft uitgevoerd.

In geval van ontbinding krijgt de Klant het volledig betaalde bedrag zo snel mogelijk en uiterlijk veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvangst van de brief door het OPINEL MUSEUM terugbetaald.

Het OPINEL MUSEUM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor niet-uitvoering van het contract, met name in geval van niet levering door schuld van de Klant (verkeerd afleveradres doorgegeven), een onvoorzienbaar en onvermijdelijke gebeurtenis van een derde partij van het contract of in geval van overmacht.

Het bedrag van de verzendkosten voor de Producten is afhankelijk van het geografische leveringsgebied en het gewicht van de bestelling. In ieder geval wordt het bedrag van de bezorgkosten aan de Klant meegedeeld vóór de validatie van de bestelling.

Vanaf een aankoopbedrag van 69 € is de bezorging bij een afhaalpunt gratis (behalve expres) of de standaard thuisbezorging kost de helft van de prijs, voor alle bestellingen naar de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

De klant kiest de leveringswijze op het moment van bestelling uit een selectie gedefinieerd door MUSEE OPINEL.

 

Artikel 9 • Ontvangst van de bestelling en conformiteit van de Producten

Op het moment van ontvangst van de Producten is de Klant verplicht om de staat van de verpakking en de integriteit van de geleverde Producten te controleren en, indien van toepassing, elk voorbehoud en klacht op de leveringsbon van de vervoerder aan te geven en om het OPINEL MUSEUM op de hoogte te stellen door een kopie van het gemaakte voorbehoud per post of elektronische post binnen 2 werkdagen na de datum van levering van de Producten naar het volgende adres te sturen: COUTELLERIE DE SAVOIE, 174 rue de l’Artisan, 73300 Villargondran, FRANCE of e-boutique@opinel.com

De Klant dient eveneens iedere klacht over de bezorging of een onvolledige bestelling binnen 2 dagen na levering aan het OPINEL MUSEUM door te geven. Klachten die na dit tijdstip worden ingediend, worden zonder mogelijkheid op beroep afgewezen.

De Klant is eveneens verplicht om de conformiteit van de ontvangen Producten bij de uitvoering van zijn bestelling te controleren op het moment van bezorging. Ieder(e) niet-conformiteit of defect moet binnen de wettelijke termijnen aan het OPINEL MUSEUM worden gemeld.

Als zodanig wordt eraan herinnerd dat het OPINEL MUSEUM verantwoordelijk is voor Productconformiteitsgebreken onder de voorwaarden van artikel L.211-4 en volgende van de 'code de la consommation' en verborgen gebreken van het verkochte voorwerp onder de in de Artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek voorziene voorwaarden.

Als hij geldt als wettelijke conformiteitsgarantie, heeft de Klant:

- een periode van twee jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen;

- de keuze tussen reparatie of vervanging van de goederen, met inachtneming van de voorziene kostenvoorwaarden zoals vastgelegd in artikel L. 211-9 van de 'code de la consommation';

- vrijstelling voor het melden van het bewijs van het conformiteitsgebrek van het goed gedurende de zes maanden na de levering van het goed. Deze periode is verlengd tot vierentwintig maanden vanaf 18 maart 2016, behalve voor tweedehands goederen.

De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing ongeacht de eventueel overeengekomen commerciële garantie.

De Klant kan besluiten de garantie toe te passen tegen verborgen gebreken van het verkochte voorwerp in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, in welk geval hij kan kiezen tussen het besluit tot verkoop of een verlaging van de verkoopprijs in overeenstemming met de Artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Van kracht zijnde teksten:

 

Artikel L217-4 van de 'code de la consommation'

“De verkoper levert goederen in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor bij de levering bestaande conformiteitsgebreken.

Hij moet ook instaan voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de voorschriften voor assemblage of installatie wanneer die door het contract aan hem werden toegewezen of onder zijn verantwoordelijkheid werden verricht.

 

Artikel L217-5 van de 'code de la consommation'

Het goed is conform het contract:

1. Als het geschikt is voor het gebruik dat normaal verwacht kan worden van een vergelijkbaar goed en, in voorkomend geval:
- of het overeenkomt met de beschrijving die door de verkoper gegeven is en de kwaliteiten bezit die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een voorbeeld of model;

- of het de kwaliteiten heeft die een koper redelijkerwijze kan verwachten op basis van de openbare verklaringen van de verkoper, de fabrikant of diens vertegenwoordiger, met name in reclame of op het etiket.

2° als het goed over de kenmerken beschikt die in onderling overleg werden vastgesteld door de partijen of eigen zijn aan een bepaald gebruik dat de koper wenst, uitgelegd aan de verkoper en aanvaard door de verkoper.

 

Artikel L217-6 van de 'code de la consommation'

De verkoper is niet gebonden aan de openbare verklaringen van de producent of zijn vertegenwoordiger als vaststaat dat hij ze niet kende en ze niet legaal kon kennen.

 

Artikel L217-12 van de 'code de la consommation'

De rechtsvordering als gevolg van een conformiteitsgebrek vervalt twee jaar na levering van de goederen.

 

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

De verkoper is gebonden aan de garantie vanwege verborgen gebreken van het verkochte voorwerp die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bedoeld, of die het gebruik zo sterk verminderen dat de koper het niet zou hebben aangeschaft of er minder voor zou hebben betaald, als hij ze had gekend.

 

Artikel 1648 lid 1 Burgerlijk Wetboek

De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.

In geval van retouren wegens non-conformiteit of een verborgen gebrek, dient de klant een verzoek in te dienen bij de klantenservice van het OPINEL MUSEUM, per e-mail naar het volgende adres: e-boutique@opinel.com door het defect of de geconstateerde non-conformiteit gedetailleerd te omschrijven.

Retouren zijn uitgesloten wanneer het defect het gevolg is van een onjuiste handeling, onjuist onderhoud of gebruik van het Product door de Klant.

Het OPINEL MUSEUM zal het verzoek van de klant onderzoeken en, naar keuze van de klant, overgaan tot terugbetaling of ruilen van het (de) product(en), de verzend- en retourkosten, indien gerechtvaardigd.

Retourzendingen wegens non-conformiteit of verborgen gebreken worden niet aanvaard zonder voorafgaande goedkeuring van het OPINEL MUSEUM.

In ieder geval is de garantie uitgesloten bij het niet-naleving door de Klant van de "Instructies voor gebruik, onderhoud en veiligheid van de Producten" of voor abnormaal gebruik van de Producten, of voor andere doeleinden dan die waarvoor die ze zijn ontworpen.

 

Artikel 10 • Herroepingsrecht

In overeenstemming met de bepalingen van de Consumentencode heeft de Klant een periode van DERTIG (30) volle dagen vanaf de ontvangst van de Producten om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder redenen te motiveren of boetes te moeten betalen, met uitzondering van de retourkosten, door het onderstaande standaardformulier voor herroeping in te vullen of door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: e-boutique@opinel.com. De klant ontvangt dan per e-mail een ontvangstbevestiging van zijn herroeping.

Binnen veertien (14) dagen na doorgeven van het formulier of de herroepings- e-mail naar het OPINEL MUSEUM dient de klant de Producten terug te sturen naar het volgende adres:

COUTELLERIE DE SAVOIE

174 rue de l’Artisan

73300 Villargondran

FRANCE

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om het afgiftebewijs van het pakket, dat hem door La Poste zal worden verstrekt, goed te bewaren, waarbij de stempel van La Poste het bewijs is van de datum van terugzending van het Product. De retourzending is de verantwoordelijkheid van de Klant, bij verlies van het pakket kan geen terugbetaling worden gedaan.

Het OPINEL MUSEUM verbindt zich ertoe om de klant te vergoeden met hetzelfde betaalmiddel dat door de klant werd gebruikt voor de initiële transactie, de prijs van het Product en de leveringskosten, zonder niet gerechtvaardigde vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum van ontvangst van de Producten.

Bijzonder geval - Aangepaste en gegraveerde producten

Volgens artikel L221-28 van de 'Code de la Consommation' kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor de levering van "goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk zijn gepersonaliseerd".

Daarom zijn gepersonaliseerde en gegraveerde artikelen niet uitwisselbaar of restitueerbaar.

De retourkosten en risico's zijn ten laste van de Klant.

Het herroepingsrecht kan alleen worden uitgeoefend voor geretourneerde complete, ongeopende, in perfecte staat zijnde, schone, in hun originele verpakking (doos en karton) met de interne versteviging/opvulling om het product te beschermen Producten en een kopie van de aankoopfactuur. Producten die onvolledig, beschadigd, vervuild of beschadigd zijn, om welke reden dan ook, worden niet teruggenomen.  

De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product als gevolg van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking ervan vast te stellen.

Herroepingsformulier

(gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen enkel als u het contract wenst te beëindigen.)

Ter attentie van het COUTELLERIE DE SAVOIE – OPINEL MUSEUM:

Ik / wij (*) stellen u hierbij (*) op de hoogte van mijn / onze (*) annulering van het contract voor de verkoop van de goederen (*) / voor het verlenen van diensten (*) hieronder:

Besteld op (*) / Ontvangen op (*):

Naam consument(en):

Adres van de consument(en):

Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

* streep door wat niet van toepassing is

 

Artikel 11 • Aansprakelijkheid

Het MUSEE OPINEL kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het Product wordt geleverd. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Klant om bij de lokale autoriteiten na te gaan of de Producten kunnen worden geïmporteerd of gebruikt.

Overeenkomstig de wet kan het MUSEUM OPINEL niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade die voortvloeit uit het gebruik van het Internet, waaronder een onderbreking van de dienstverlening, het geen toegang kunnen krijgen tot de Website, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of voor ieder geval van overmacht, conform de Franse jurisprudentie.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor schade aan de Klant of aan een derde als gevolg van misbruik van de Producten en de aansprakelijkheid van het OPINEL MUSEUM kan op geen enkele manier als zodanig worden aangeroepen.

Artikel 12 • Klantenservice

Voor informatie, vragen of klachten staat de klantenservice van het OPINEL MUSEUM ter beschikking van de Klant:

 • per e-mail: e-boutique@opinel.com
 • per post: COUTELLERIE DE SAVOIE, 174 rue de l’Artisan, 73300 Villargondran, FRANCE
 • telefonisch op 04 58 25 01 16 van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur

 

Artikel 13 • Persoonlijke gegevens

Typologie van de verzamelde gegevens:

De persoonlijke gegevens die door het MUSEUM OPINEL worden verzameld en vervolgens verwerkt, zijn de gegevens die de klant vrijwillig via het bestelformulier en/of het online aanmaken van een account verzendt en betreffen ten minste de naam en achternaam van de Klant, een afleveradres en een geldig e-mailadres.

Doel van het verzamelen van gegevens:

De gegevens die als verplicht in het formulier zijn geïdentificeerd, zijn vereist voor het beheer van de bestellingen, betalingsauthenticatie en levering van Producten.

Overdracht van gegevens aan derden:

Ze kunnen worden overgedragen aan de bedrijven die bijdragen aan de uitvoering van de diensten en orders, aan hun beheer, uitvoering, verwerking en betaling.

De verzamelde gegevens worden met name doorgegeven aan OPINEL SAS voor marketingdoeleinden en voor de uitvoering van diensten, in het bijzonder de service na verkoop van producten.

Het OPINEL MUSEUM verbindt zich ertoe deze gegevens niet door te geven aan derden anders dan hierboven vermeld.

Opslagtermijn van persoonsgegevens:

Deze gegevens worden opgeslagen en bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de hierboven genoemde doeleinden.

Op zijn minst worden de gegevens maximaal 5 jaar na levering bewaard.

Inzage- en rectificatierecht:

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij, in overeenstemming met de geldende Franse en Europese regelgeving, de volgende rechten heeft op voorwaarde dat hij zijn identiteit bewijst:

 • Het recht om zich om legitieme redenen te verzetten tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die betrekking hebben op hem, op een andere manier dan die welke hierin zijn aangekondigd en waarmee hij heeft ingestemd;
 • Het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het feit dat de verzamelde gegevens worden onderworpen aan de huidige of toekomstige commerciële behandeling door de verwerkingsverantwoordelijke;
 • Het recht om te informeren naar de verwerking waartoe zijn/haar persoonsgegevens aanleiding geven;
 • Het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens beheerd door het OPINEL MUSEUM en alle nodige informatie om de logica die de verwerking van dergelijke gegevens regelt te kennen en, indien nodig, aan te vechten;
 • Het recht om een kopie te verkrijgen van de persoonlijke gegevens die hem betreffen, evenals een recht op rectificatie, overdraagbaarheid, aanpassing of verwijdering van alle of een deel van die gegevens;

De Klant kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met het MUSEUM OPINEL, onder vermelding van zijn achternaam, voornaam en e-mailadres, per e-mail naar het volgende adres: e-boutique@opinel.com of per post naar: COUTELLERIE DE SAVOIE, 174 rue de l’Artisan, 73300 Villargondran, FRANCE.

Geheimhouding van het wachtwoord:

De Klant stemt ermee in en erkent dat hij verantwoordelijk is voor het geheimhouden van wachtwoorden die zijn gekoppeld aan een account dat wordt gebruikt om bestellingen op de Website te plaatsen. Bijgevolg aanvaardt de Klant de enige verantwoordelijke te zijn met betrekking tot het OPINEL MUSEUM voor elke handeling die vanuit zijn account wordt uitgevoerd.

Indien de klant een ongeautoriseerd gebruik van zijn wachtwoord of account constateert, stemt hij ermee in om het OPINEL MUSEUM hier onmiddellijk over in te lichten op het volgende adres:

e-boutique@opinel.com of per e-mail aan: COUTELLERIE DE SAVOIE, 174 rue de l’Artisan, 73300 Villargondran, FRANCE.

Ontvangst van commerciële aanbiedingen:

Afhankelijk van de keuzes die zijn gemaakt tijdens het maken of raadplegen van het account, kan de Klant aanbiedingen ontvangen van het OPINEL MUSEUM en/of partners, zoals aangegeven tijdens het maken van het account. Indien de klant van gedachten verandert en niet langer commerciële aanbiedingen wenst te ontvangen, kan hij dit te allen tijde verzoeken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: e-boutique@opinel.com of per post naar: COUTELLERIE DE SAVOIE, 174 rue de l’Artisan, 73300 Villargondran, FRANCE, met vermelding van achternaam, voornaam en e-mailadres.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij, als hij niet telefonisch wil worden benaderd voor commerciële doeleinden, zich gratis kan registreren op een bel me niet register, bijvoorbeeld: www.bloctel.gouv.fr.

 

Artikel 14 • Overmacht

Het MUSEUM OPINEL is niet aansprakelijk voor enige vertraging of contractuele breuk als gevolg van een geval van overmacht, namelijk een gebeurtenis buiten de partijen, onvermijdelijk en onvoorspelbaar.

De uitvoering van de verplichtingen van het OPINEL MUSEUM wordt opgeschort bij een geval van overmacht in de zin van de rechtspraak van de Franse rechtbanken. In dit geval zal het OPINEL MUSEUM de Klant zo snel mogelijk informeren over de duur van het geval van overmacht en de voorzienbare gevolgen.

 

Artikel 15 • Niet-verzaking

Het feit dat het OPINEL MUSEUM op een bepaald moment geen gebruik maakt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, kan geen afwijzing zijn van het gebruik van deze bepalingen op een later tijdstip.

 

Artikel 16 • Wijziging

Het OPINEL MUSEUM behoudt zich het recht voor om te allen tijde de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen, waarbij de Klant aan deze wijzigingen gebonden is.

Bestellingen vallen onder de versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op de datum van validatie door de Klant.

 

Artikel 17 • Onafhankelijkheid van clausules

In het geval dat één (of meerdere) bepaling(en) van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig moet worden verklaard, kan de geldigheid van de andere bepalingen niet in twijfel worden getrokken, tenzij ze onlosmakelijk verbonden zouden zijn met de ongeldige bepaling.

 

Artikel 18 • Volledige overeenkomst tussen de Partijen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website en het besteloverzicht dat naar de Klant wordt gestuurd, vormen een contractueel geheel en vormen de volledige overeenkomst tussen de Partijen.

 

Artikel 19 • Toepasselijk recht - Geschillen

Het tussen het OPINEL MUSEUM en de klant gesloten verkoopcontract is onderworpen aan de Franse wetgeving, de toepassing van internationale overeenkomsten is uitgesloten.

De taal van dit contract is de Franse taal.

In geval van een geschil wordt de Klant ervan op de hoogte gebracht dat hij zich tot een consumentenbemiddelaar kan wenden indien een poging om tot een minnelijke schikken, rechtstreeks met het OPINEL MUSEUM te komen is mislukt, in overeenstemming met de bepalingen van de code de la consommation.

Het Opinel Museum is lid van de VERENIGING VAN EUROPESE BEMIDDELAARS waarvan de contactgegevens hier volgen: 11 place Dauphine - 75001 PARIS - http://www.mediateurseuropeens.org/

Overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013, heeft de Europese Commissie een platform voor online geschillenbeslechting opgezet dat de onafhankelijke en buitengerechtelijke beslechting van online geschillen tussen consumenten en zakelijke professionals uit de EU mogelijk maakt.

Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Zoniet, wordt overeengekomen dat elk geschil dat voortvloeit uit dit contract onder de jurisdictie van de Franse rechtbanken valt, waarbij de bevoegde rechtbank wordt benoemd volgens de in Frankrijk geldende procedureregels.